Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrstne hiše v Gaju pri Pragerskem
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tirgot – Sernčeva ulica
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave Gaber
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o začetku priprave postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko-obrtno zazidavo Hrastnik na Zgornji Polskavi
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici
Sklep o začetku priprave postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ožje območje zazidave »Jožef«
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Jožef«
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev industrijske cone Impol
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I.« v Slovenski Bistrici
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bistriška vrata zahod«
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica-1 (uradno prečiščeno besedilo)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica
Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku«
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko zazidavo »PTZ z.o.o. v Slovenski Bistrici«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave »Rubnik« na Spodnji Polskavi
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 244/1 – del in 239 – del, obe k.o. Spodnja Ložnica
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 137/1 in 135 – del, obe k.o. Spodnja Ložnica
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 732, k.o. Laporje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekreacijsko turistični center Trije kralji
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec (Bukovec)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli 104 k.o. Spodnja Nova vas
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Levarje«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Tirgot – Sernčeva ulica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave »Zgornja Bistrica 2«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Tirgot – Sernčeva ulica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del stanovanjskega območja v naselju Spodnja Polskava
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Sončni Zafošt«
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-stanovanjsko zazidavo PTZ Bistrica
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Jožef”
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Zgornja Bistrica 2”
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Rubnik” na Spodnji Polskavi
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Kugl 2
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu “Ob potoku”
Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev javne poti JP št. 943911 Ingoličeva ulica na Zgornji Polskavi
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja Spodnja Polskava
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bistriška vrata« v Občini Slovenska Bistrica
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Slovenska Bistrica
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrstne hiše v Gaju pri Pragerskem
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ob potoku
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska pozidava Fošt v Keblju
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske soseske Kugl 2
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave LD Zg. Polskava
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev JP št. 943911 Ingoličeva ulica na Zgornji Polskavi
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave na Zg. Polskavi – območje Čretnik
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev odlagališča Pragersko
Program priprave spremememb in dopolnitev odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Slovenska Bistrica
Program priprave sprememb in dopolnitev začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor