Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Statutarno pravne komisije
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Odbora za finance
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Velike Lašče
Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Statutarno pravne komisije
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o imenovanju podžupanje
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja,
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Neuradno prečiščeno besedilo
Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Ugotovitveni sklep
Sklep o imenovanju podžupanje
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v občini Velike Lašče
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče
Sklep o imenovanju občinskega odbora za obeležitev 500-letnice rojstva Primoža Trubarja in o razglasitvi leta 2008 za Trubarjevo leto
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor