Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda za opravljanje spremljajočih dejavnosti vzgoje in izobraževanja Murska Sobota v plačilni razred
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota
Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Sklep o uvrstitvi direktorja Zavoda RIS Dvorec Rakičan v plačni razred
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred
Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Odlok o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor