Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov pri JVIZ OŠ Kungota na območju občine Kungota
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov pri JVIZ OŠ Kungota na območju občine Kungota
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju Občine Kungota
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota
Sklep o določitvi cene programa 1. starostnega obdobja predšolske vzgoje v VIZ KUNGOTA
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota
Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota
Sklep o določitvi ekonomske cene in najvišjega prispevka staršev v vrtcih Občine Kungota
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor