Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o začetku postopka priprave (2) drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (SD OPN RAD 2)
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2016)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Sklep o dopusti manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na delu parcele št. 157/8 v k.o. Okoslavci
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v Občini Radenci Splošne določbe
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v Občini Radenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci
Sklep o začetku prirave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Radenci
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za območje Občine Radenci
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center v Občini Radenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci
Tehnični popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci objavljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 14/2007, z dne 11.06.2007
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci
Program priprave Strategije prostorskega razvoja občine Radenci
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/2005)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
Odlok o dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor