Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu socialne oskrbe na območju Občine Trnovska vas
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu socialne oskrbe na območju Občine Trnovska vas
Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Trnovska vas
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Trnovska vas
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovske vas
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v občini Trnovska vas
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
Sklep o potrditvi cene storitve pomoči na domu v občini Trnovska vas
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v občini Trnovska vas
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor