Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Trebnje za leto 2015
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje
Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas
Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas
Odlok o razveljavitvi Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje
Odlok o podelitvi javnega pooblastila
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
Odlok o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor