Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2019
Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2018
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2017
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2016
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2015
Sklep o višini parkirnine za leto 2008
Odlok o občinskih taksah v Občini Črnomelj
Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto 2007
Sklep o višini parkirnine
Sklep o višini parkirnine
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto 2005
Sklep o višini parkirnine
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj
Sklep o višini parkirnine
Sklep o višini parkirnine
Sklep o višini parkirnine
Sklep o določitvi najvišje dnevne parkirnine ob reki Kolpi
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj
Sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi
Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Črnomelj
Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah     za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj in sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj     o plačilu prispevka za razširjeno reprodukcijo
Odlok o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Črnomelj
Odlok o komunalnih taksah v Občini Črnomelj
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Črnomelj
Odlok o taksah za priključitev na javno vododno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor