Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
Pravilnik o dodelitvi denarno socialnih pomočeh
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Slovenska Bistrica
Sklep o višini cene storitve pomoči na domu
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Slovenska Bistrica
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
Sklep o višini nujnih stroškov pokopa za umrle socialno ogrožene občane, ki so bili prejemniki socialnovarstvenih pomoči in nimajo dedičev ali ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih     stanovanj v najem v Občini Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor