Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki so bile 2. decembra 2018 – 2. krog volitev za župana
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radenci
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na rednih volitvah v Občinske svete, Svete krajevnih skupnosti in volitve županov, ki bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018 in v primeru drugega kroga volitev za župana, v nedeljo, 2. decembra 2018
Razpis rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet krajevne skupnosti Kapela
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve, ki bodo v Občini Radenci potekale 1. 2. 2015
Poročilo o delu Občinske volilne komisije Občine Radenci pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člana Občinskega sveta Občine Radenci na volitvah dne 1.2.2015
Poročilo o delu Občinske volilne komisije Občine Radenci pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane sveta Krajevne skupnosti Radenci in Kapela na volitvah dne 1.2.2015
Sklep o imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ugotovitveni sklep
Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Radenci
Popravek
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki so bile 5. oktobra 2014
Poročilo o delu Občinske volilne komisije Občine Radenci pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane Sveta krajevne skupnosti Kapela na volitvah dne 5. oktobra 2014
Poročilo o delu Občinske volilne komisije Občine Radenci pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Radenci na volitvah dne 5. oktobra 2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radenci za volilno leto 2014
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radenci
Sklep o razpisu rednih volitev v Svet Krajevne skupnosti Radenci in Svet Krajevne skupnosti Kapela
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja v letu 2010 »Referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške«
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Radenci
Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Radenci na volitvah dne 22. oktobra 2006
Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za Župana Občine Radenci na volitvah dne 12. novembra 2006
Sklep o razpisu rednih volitev v Svet Krajevne skupnosti Radenci in Svet Krajevne skupnosti Kapela
Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za župana Občine Radenci
Poročilo o uradnih rezultatih volitev za župana Občine Radenci – drugi krog
Poročilo o uradnih rezultatih volitev za člane Občinskega sveta občine Radenci
Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Kapela
Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Radenci
Razpis drugega kroga volitev za župana Občine Radenci
Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Radenci
Razpis redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Radenci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor