Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi višine subvencije in zagotavljanju sredstev v Proračunu Občine Radenci za subvencioniranje cene vodarine in omrežnine za fizične osebe v Občini Radenci v obdobju 01.08.2019 -31.12.2019
Sklep o potrditvi elaborata o ceni oskrbe s pitno vodo
Sklep o odpravi Sklepa o financiranju obnove vodovodnih priključkov in vgradnji vodovodnih jaškov v skladu s tehničnim pravilnikom za obstoječe stanovanjske stavbe na območju javnega vodovodnega sistema v Občini Radenci
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Radenci za leto 2019
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu Sistema C
Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci
Sklep o prevzemu ter prenosu vaškega vodovoda Hrašenski vrh v javno vodovodno omrežje Občine Radenci
Sklep o določitvi višine subvencije cene občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci
Sklep o potrditvi Elaborata izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci
Sklep o določitvi višine cene občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo
Sklep o potrditvi predračunske cene obveznih občinskih gospodrskih javnih služb oskrbe s pitno vodo
Sklep o prejemu vodovodnega sistema Vaškega vodovoda Hrašenski Vrh - Graba v brezplačno last
Sklep o potrditvi investicijskega programa projekta "Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C"
Sklep o soglasju k ceni obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Radenci
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Radenci
Sklep
Sklep, da se občina Radenci zaveže, da bo v Občini Radenci, pokrivala iz proračuna razliko do obstoječe cene vode za področje Janžev in Melanjski Vrh, ki jo zaračunava Komunala Radgona d.o.o. .
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor