Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Ravne na Koroškem
Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroška galerija likovnih umetnosti
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški zavod za kulturo
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Ravne na Koroškem
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
Pravilnik o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Ravne na Koroškem
Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem
Spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem
Sklep odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
Sklep Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor