Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018, v okvirni višini 47.839 €; Št. 6100-0001/2018-1 Ob-1733/18
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem v letu 2018; Št. 1220-0001/2018-202 Ob-1730/18
Javni razpis; Št. 1220-0002/2018-202 Ob-1729/18
Javni razpis; Št. 014-0003/2018-202 Ob-1728/18
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2018; Št. 671-0003/2018-201 Ob-1693/18
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in izdaje glasila v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017, v okvirni višini 6.000 €
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2017
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2017, v okvirni višini 2.000 €
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem v letu 2017
Javni razpis Sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna v letu 2017
Javni razpis Zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017, v okvirni višini 47.839 €
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2017
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
Popravek Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem v letu 2016
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov  in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2016, v okvirni višini 3.000 €
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2016
Popravek Javnega poziva za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016, v okvirni višini 5.000 €
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016, v okvirni višini 33.000 €
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
Javni razpis
Javni razpis
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2016
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2016
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2015, v okvirni višini 5.000 €
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi in dovoljenimi drogami ter drugimi oblikami vedenja, ki lahko vodijo v zasvojenost v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2015
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2015
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015, v okvirni višini 37.800 €
Javni razpis za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna v letu 2015
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2015
Popravek javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2014
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2014
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2014
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2014
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2014, v okvirni višini 5.000 €
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014
Javni razpis za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Ravne na Koroškem za leti 2014-2015
Javna dražba za prodajo nepremičnin namenjenih za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014, v okvirni višini 38.602 €
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2013, v okvirni višini 2.000 €
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2013
Javni razpis za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Ravne na Koroškem za leti 2013–2014
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2013
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju duševnega zdravja v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju duševnega zdravja v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem v letu 2013
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013, v okvirni višini 38.602 €
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2013
Javni razpis za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2012
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2011
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2011
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2011
Javni razpis
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2011
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2011
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2011
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2011
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2011, v okvirni višini 42.668 €
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2011
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem v leto 2011
Javna dražba za prodajo nepremičnine
Javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in spominskih obeležij slovenske zgodovine za leto 2010
Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2010
Dopolnitev
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010
Popravek javnega razpisa prodaje nepremičnin
Popravek javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem v leto 2010
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2010
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2010
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2010, v okvirni višini 42.621 €
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2010
Sprememba
Javni razpis za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2009
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2009
Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje  programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2009
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2009
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2009
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem za leto 2009
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2009
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2009
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2009, v okvirni višini 44.799 €
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2008
Javni razpis za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem
Javni natečaj za oblikovanje grafične podobe občine in mesta Ravne na Koroškem
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2008
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem za leto 2008
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2008, v višini 7.000,00 €
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor