Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč
Sklep o imenovanju poveljnika štaba Civilne zaščite in članov štaba Civilne zaščite občine Cirkulane
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cirkulane
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v LAS HALOZE
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarske dejavnosti
Sklep o imenovanju Odbora za javne finance
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Cirkulane
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo
Sklep o imenovanju Komisije za požarno varnost in civilno zaščito Občine Cirkulane
Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
Sklep o izvolitvi županje
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja in priznanja
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja in priznanja
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cirkulane
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Cirkulane
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cirkulane
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Odbora za okolje in prostor, Občinskega sveta Občine Cirkulane
Sklep o imenovanju člana Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo
Ugotovitveni sklep
Sklep o določitvi volišč v volilni enoti 2 (VE2) za nadomestne volitve člana občinskega sveta Občine Cirkulane 28.6.2015
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi volišč in volilnega območja v volilni enoti 3( VE3) za nadomestne volitve za člana občinskega sveta Občine Cirkulane 17.5.2015
Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 2 (VE2)
Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 2 (VE2)
Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 3 (VE3)
Sklep o imenovanj sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cirkulane
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v LAS Haloze
Sklep o imenovanju Komisije za požarno varnost in civilno zaščito Občine Cirkulane
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda OŠ Cirkulane - Zavrč
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarske dejavnosti
Sklep o imenovanju Odbora za javne finance
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Cirkulane
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cirkulane
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi volišč in volilnega območja za volitve županov in članov Občinskega sveta Občine Cirkulane 5.10.2014
Sklep o določitvi volišč in volilnih območij za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Cirkulane 5.10.2014
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za neodvisno kandidaturo za občinski svet in župana pri večinskih volitvah
Sklep o imenovanju komisije za požarno varnost in civilno zaščito Občine Cirkulane
Sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cirkulane
Sklep o imenovanju odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju odbora za negospodarske dejavnosti
Sklep o imenovanju odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo
Sklep o imenovanju odbora za javne finance
Sklep o imenovanju statutarno pravne komisije
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Cirkulane
Sklep o določitvi volišč in volilnih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Cirkulane 10.10.2010
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev za neodvisno kandidaturo za občinski svet in župana pri večinskih volitvah
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Cirkulane
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Cirkulane
Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Cirkulane
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor