Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj
Sklep o uskladitvi cen ravnanja z odpadki v Občini Črnomelj in Semič
Sklep o uskladitvi cen naslednjih komunalnih storitev: – priprava in distribucija vode – odvajanja odpadnih vod – zbiranja in odvoza odpadkov
Sklep o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Črnomelj
Sklep o povečanju cen ogrevanja (Črnomelj)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor