Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav (MKČN) za komunalne odpadne vode v občini Krško v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v občini Krško za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v občini Krško za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v občini Krško za leto 2019
Javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v občini Krško v letu 2018; Ob-1747/18
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v občini Krško za leto 2018; Št. 410-23/2018 Ob-1613/18
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v občini Krško za leto 2018; Št. 410-22/2018 Ob-1612/18
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v občini Krško za leto 2018
Javni razpisi Ob 3468/2017 - razni
Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2017
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje inovativnih programov in prireditev na Tržnici Videm za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Krško za leto 2017
Javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v občini Krško v letu 2017
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v občini Krško za leto 2017
Javni razpis za podelitev koncesije izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja Tržnice Videm v mestu Kršk
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Krško iz leta 2015
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2017
Poziv k oddaji ponudb za najem kompleksa »Športno rekreacijski center Brestanica«
Obvestilo o Javnih razpisih
Javni razpis za razširitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne medicine v Občini Krško
Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2016
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Krško v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov za dosego ciljev lokalnega programa za mladino v Občini Krško 2016–2019 v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Krško iz leta 2014
Javni razpis sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Krško v letu 2016
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2016
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2015
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Krško v letu 2015
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2015
Javni razpis za Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Krško v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Krško v letih 2011, 2012 in 2013
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2015
Javni razpis za za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2015
Spremembe javnega zbiranja ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih:A) Socialnega varstva B) Zdravstvenega varstva ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine v Občini Krško v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Krško za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Krško
Spremembe javnega zbiranja ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško
Spremembe javnega zbiranja ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško
Javni razpis za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Krško v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2014
Javni razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2014
Javni razpis sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Krško v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2014
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine v Občini Krško v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Krško za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih: A) Socialnega varstva B) Zdravstvenega varstva ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2013
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2013
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Krško v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2013
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častnikih združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
Javni razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2013
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih:A) Socialnega varstva B) Zdravstvenega varstvaki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Krško za leto 2013
Javni razpis a sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine v Občini Krško v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2012
Izid javnega razpisa
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine, parc. št. 279/3, k.o. 1316 Stara vas v Krškem
Javni razpi za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Krško v letu 2011
Javno zbiranje ponudb za nakup stanovanja v Krškem
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2011
Javni razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško
Sprememba javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2011.
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2011
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Krško za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Krško
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Poslovni coni Drnovo-zahod (Velika vas)
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Krško v letu 2010
Poziva Občina Krško zainteresirane osebe – ponudnike k oddaji ponudb za najem kompleksa »Športno rekreacijski center Brestanica«
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2010
Javni poziv za izbor organizatorja programov, izobraževanja in prireditev preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter izvajanja drugih prireditev
Javni razpis sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2010
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častnikih združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2010
Javno zbiranje ponudb za nakup neprofitnih stanovanj v Krškem in prodajo zemljišča, k.o. Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih: A) socialnega varstva,B) zdravstvenega varstva, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Krško.
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Krško za leto 2010
Poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno- zasebno partnerstvo za projekt: celostna prenova gradu Rajhenburg
Popravek
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za programe pristopa LEADER na območju LAS Posavje, za leto 2009
Javno dražbo za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško za leto 2009
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2009
Javno dražbo za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Krško v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2009
Javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častnikih združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov športa
Javni razpis za sofinanciranje programov
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2008
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2008
Javna dražba
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Krško v letu 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja varstva in promocije naravne dediščine Ajdovske jame, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častnikih združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Krško za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih:A) socialnega varstva,B) zdravstvenega varstva, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2007
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, ki jih bosta v letu 2007sofinancirali Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki
Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih: A) socialnega varstva, B) zdravstvenega varstva, ki jih bosta v letu 2007 sofinancirali Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bosta v letu 2007 sofinancirali Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki
Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bosta v letu 2007 sofinancirali Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Krško in Občini Kostanjevica za leto 2007
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis a sofinanciranje programov veteranskih in častnikih združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2006
Javna dražba za odprodajo nepremičnega in premičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnih jeder v Občini Krško za leto 2006
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2006
Javni razpis javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2006
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, ki jih bo v letu 2006 sofinancirala Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2006 sofinancirala Občina Krško