Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, druge spremembe in dopolnitve
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MA11 Markovci – območje južno od šole (Center medgeneracijskega druženja)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-01/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, tretje spremembe in dopolnitve
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci – uradno prečiščeno besedilo
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Markovci – območje ob glavni cesti (EUP MA02)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, druge spremembe in dopolnitve
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)
Obvezno razlaga prvega odstavka 96. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci
Sklep o obvezni razlagi Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork, spremembe 2015
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora P13-O1 Novi Jork - sprememba 2015 (Topolnik)
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13 - 01/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III) - sprememba
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork, območje II (zbirni center)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork, spremembe 2013 (Teleing)
Sklep o zadržanju izvajanja Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč poselitvenega območja P13-S4 Sobetinci, št. 3505-0002/2013, z dne 16.1.2013
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora P13-01/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)
Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč poselitvenega območja P13-S4 Sobetinci
Sklep o izvajanju prostorsko izvedbenega akta
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork (območja Vitiva, MCK in Reseda)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci – spremembe in dopolnitve 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci – spremembe in dopolnitve 2007
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Markovci
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Markovci
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci – spremembe in dopolnitve 2007
Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Markovci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor