Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
Sklep o potrditvi cen ostalih storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo v občini Vodice
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
Sklep o potrditvi Programa praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav iz gospodinjstev na območju občine Vodice v obdobju 2013-2015
Sklep o potrditvi cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice
Odlok o spremembi odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Vodice
Odlok o spremembi odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Vodice
Odlok o spremembi odloka o odvajanju in padavinskih voda v občini Vodice
Sklep o sprejetju Operativnenga programa odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda za občino Vodice
Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Vodice
Odlok o dopolnitvi odloka o odvajanju odpadnih voda v občini Vodice
Odlok o odvajanju odpadnih voda v občini Vodice
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor