Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi višine odstotka izjem od obvezne vključitve v sprejeta Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2018 in Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2018
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določanju nadomestila služnosti na nepremičnem premoženju v lasti Občine Radenci
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem
Popravek Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017
Sklep o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017
Sklep o določanju nadomestila služnosti na nepremičnem premoženju v lasti Občine Radenci
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
Sklep o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016 v najem
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2016
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2015
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2015
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2015
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2015
Sklep o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015 v najem
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine radenci za leto 2015
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2014
Odlok o spremembah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2014
Odlok o spremembah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2014
Odlok o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2013
Odlok o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci v najem za leto 2013
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2014
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2013
Odlok o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja občine Radenci v najem za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Radenci za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Radenci za leto 2012
Odlok o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Radenci za leto 2013
Odlok o letnem načrtu najema nepremičnega premoženja za potrebe občine Radenci za leti 2012 in 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Radenci za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2011
Odlok o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2011
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu nakupa nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu prodaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu nakupa nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2010
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2010
Odlok o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2009
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2009
Odlok o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2008
Popravek v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2008
Odlok o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008
Sprememba programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007
Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007
Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007
Program prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007
Program prodaje občinskega nepremičnega premoženja v letu 2006
Dopolnitev programa prodaje občinskega premoženja v letu 2005
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor