Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah dne 18.11.2018
Poročilo o izidu volitev župana Občine Prevalje
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Prevalje
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Holmec
Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti Šentanel
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Leše
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Prevalje za volilno leto 2018
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
Sklep 27/11
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Prevalje za volilno leto 2014
Sklep o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta občine Prevalje
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Prevalje
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Poročilo o izidu volitev župana Občine Prevalje
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Prevalje
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
Odlok o spremembi odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Prevalje
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Prevalje
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
Poročilo o izidu naknadnega referenduma
Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje
Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Prevalje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor