Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje
Odlok o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje
Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo večnamenskega doma v
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
Odlok o uvedbi samoprispevka za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje
Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje
Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Čatež
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Mirna
Sprememba pravilnika o dodeljevanju subvencij za pospeševanje razvoja podjetništva in kmetijstva
Pravilnik o dodeljevanju subvencij za pospeševanje razvoja podjetništva in kmetijstva
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor