Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra 5/10
Sklep o ukintvi statusa javnega dobra
Sklep 27/4
Sklep 27/5
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Suhi vrh
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 340/4 k.o. Suhi vrh
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Farna vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Jamnica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Farna vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Poljana
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dolga Brda
Sklep
Sklep
Sklep o pripisu in ukinitvi javnega dobra
Sklep
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, ter vpis o vknjižbi lastninske pravice Občine Prevalje
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statisa javnega dobra II
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in vzpostavitvi statusa lastninske pravice za občino Prevalje
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Breznica in k.o. Prevalje
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzetju javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzetju statusa javnega dobra
Sklep o izvzetju javnega dobra in o novem vpisu
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o statusu javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o odvzemu javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor