Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Obvezna razlaga določil 32. člena Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako L5/1 glavna cesta GII – 104 Kranj–Moste (odsek ob letališču), (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 02/05)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Program priprave za občinski lokacijski načrt območja L8 Poslovni kompleks Brnik
Odlok o lokacijskem načrtu območja L4 ekonomsko poslovne cone Brnik
Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta L4 ekonomsko poslovne cone Brnik s komasacijo
Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako l5/1-glavna cesta gii-104 kranj – moste (odsek ob letališču)
Odlok o lokacijskem načrtu območja vasi brez ovir Šmartno
Program priprave lokacijskega načrta L4 ekonomsko poslovne cone Brnik
Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste R3-639/1143 Spodnji Brnik
Program priprave zazidalnega načrta območja Šmartno
Program priprave lokacijskega načrta za območje urejanja z oznako L5/1 – glavna cesta GII-104 Kranj – Moste odsek ob letališču)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor