Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o ureditvi meje med občinama Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica ter meje med naseljem Spodnje Grušovje in naseljema Preloge ter Prepuž
Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o poimenovanju novih ulic ter preimenovanju dela ulic v naselju Slovenska Bistrica
Odlok o imenovanju nove ulice na območju naselja Zgornja Polskava
Odlok o preimenovanju ulic, ukinitvi in odcepitvi poteka ulic ter njihovo preimenovanje na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o zagotavljanju rednega vzdrževanja javnih poti na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor