Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj v plačni razred
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Sklep o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni
Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Sklep o povišanju cen v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Sklep o povišanju cen v vrtcih na območju Občine Črnomelj
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor