Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odredba št. 1 o podrobnejši prometni ureditvi na območju starega mestnega jedra v Ajdovščini
Odlok o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina
Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina
Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
Sklep o potrditvi cen za odvoz in hrambo vozil ter drugih stroškov, povezanih z ravnanjem z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina
Odredba o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
Odlok o ureditvi cestnega prometa
Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor