Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ravne na Koroškem
Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks za uporabo javnih površin in javnih mest v občini Ravne na Koroškem znaša v letu 2018
Sklep o vrednosti točke za obračunavanje komunalnih taks
Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks za uporabo javnih površin in javnih mest v Občini Ravne na Koroškem v letu 2016
Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks za uporabo javnih površin in javnih mest v občini Ravne na Koroškem znaša v letu 2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks za uporabo javnih površin in javnih mest v Občini Ravne na Koroškem
Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah za uporabo javnih površin in javnih mest v občini Ravne na Koroškem
Sklep
Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks
Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem
Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks
Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem
Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
Odlok o občinskih taksah za uporabo javnih površin in javnih mest v občini Ravne na Koroškem
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem
Odlok o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
Odlok o turistični taksi v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o turistični taksi v Občini Ravne – Prevalje
Odlok o spremembi odloka o prenehanju veljavnosti odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja (Ravne-Prevalje)
Odlok o taksah za obremenjevanje okolja, ki jih plačujejo lastniki psov (Ravne-Prevalje)
Odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje
Odlok o spremembah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja (Ravne-Prevalje)
Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor