Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o razrešitvi s funkcije predsednika Vaškega odbora Strmec pri Destrniku
Sklep o imenovanju za predsednika Vaškega odbora Strmec pri Destrniku
Sklep o imenovanju za predsednika Vaškega Odbora Destrnik
Sklep o razrešitvi funkcije predsednika Vaškega odbora Destrnik
Sklep o imenovanju predsednika VO Janežovski vrh ter razrešitvi in imenovanju članov VO Janežovski vrh
Sklep o razrešitvi s funkcije predsednika Vaškega odbora Janežovski Vrh
Sklep o razrešitvi s funkcije člana vaškega odbora Dolič
Sklep o razrešitvi s funkcije članice vaškega odbora Janežovski Vrh
Sklep o imenovanju predsednikov in članov vaških odborov naselij občine
Sklep o razrešitvi posameznih dosedanjih članov in imenovanju novih članov Vaškega odbora vasi Destrnik
Sklep o razrešitvi posameznih dosedanjih članov in imenovanju novih članov vaškega odbora vasi Destrnik
Sklep o imenovanju članov vaškega odbora vasi Placar
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Levanjci
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Gomila
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Gomilci
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Destrnik
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Zg. Velovlek
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Janežovski Vrh
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Ločki Vrh
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Svetinci
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Zasadi
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Strmec pri Destrniku
Sklep o imenovanju članov vaškega odbora vasi Dolič
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Desenci
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Janežovci
Sklep o imenovanju članov vaškega odbora vasi Drstelja
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Vintarovci
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Jiršovci
Odlok o ustanovitvi vaških odborov
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje dograditve OŠ in večnamenskega prostora in drugih komunalnih objektov na območju Krajevne skupnosti Trnovska vas (Destrnik-Trnovska vas)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za čas 1996–2000 (Destrnik-Trnovska vas)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor