Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o ceni izvajanja storitev obvezne javne službe prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav
Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Destrnik za leto 2018
Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Destrnik za leto 2017
Sklep o ceni storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami.
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Destrnik
Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik
Sklep o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Fekalna kanalizacija Vintarovci–Janežovski Vrh
Sklep o sprejemu Investicijskega programa Fekalna kanalizacija Vintarovci–Janežovski Vrh
Sklep o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Fekalna kanalizacija Vintarovci–Janežovski Vrh kanal 1-1 in 2-0
Sklep o sprejemu Investicijskega programa Fekalna kanalizacija Vintarovci–Janežovski Vrh kanal 1-1 in 2-0
Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor