Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2019
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Prevalje v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2018
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini prevalje v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2018
Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Prevalje v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017«
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2017
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2017
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2017 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2016«
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2016
Javni razpis za izbor programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki se bodo v letu 2016 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2016 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2016 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2016
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2015
Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2015«
Javni razpis za izbor programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki se bodo v letu 2015 financirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2015 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpois za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2015 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2015
Javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o. 884 – Farna vas
Javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o. Farna vas
Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2014«
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2014
Javni razpis za izbor programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki se bodo v letu 2014 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2014 sofinancirali iz občinskega proračuna
II. Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2014 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2014
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2014
Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
Javna dražba za prodajo nepremičnin Občine Prevalje
Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2013«
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2013
Javni razpis za izbor programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki se bodo v letu 2013 sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2013 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2013 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2013
Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2012«
Javni razpis za izbor programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki se bodo v letu 2012 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Prevalje v letu 2012
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2012 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2012
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2012
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2012 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
Javni razpis za izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki se bodo v letu 2011 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2011 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis z za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2011
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Prevalje v letu 2011
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2011 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2011
Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2010«
Namera o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb
Javno dražba za prodajo nepremičnine
Javni razpis za izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki se bodo v letu 2010 sofinancirali iz občinskega proračuna
Namera o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2010 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2010 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2010
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Prevalje v letu 2010
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2009«
Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javnega zbiranja ponudb
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2009 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2009 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki se bodo v letu 2009 sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Prevalje v letu 2009
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2009
Ponovni javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javnega zbiranja ponudb
Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javnega zbiranja ponudb
Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2008«
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2008
Javni razpis za izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki se bodo v letu 2008 sofinancirali iz občinskega proračuna
Popravek razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/2008
Razpis – javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora z letnim vrtom in teraso
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2008
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2008 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2008 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2008
razpis – javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora z letnim vrtom in teraso
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2007
Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora z letnim vrtom in teraso
Preklic javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2007
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2007
Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javnega zbiranja ponudb - stanovanje na naslovu Na Fari 13, Prevalje
Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javne ponudbe
Javni razpis za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2007«
Javni razpis za izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki se bodo v letu 2007 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis o sofinanciranju programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2007
Javni razpis za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2007 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2007 sofinancirali iz občinskega proračuna
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2007
Popravek v javnem razpisu za predlogov za sofinanciranje programov športa
Javni razpis za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017«
Javni razpis za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017«
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor