Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 št. 3
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 št. 2
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov kot izjeme od vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019
Sklep o cenah odkupa zemljišč
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov kot izjeme od vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov kot izjeme od vključitve v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
Letni program prodaje finančnega premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016
Letni program prodaje finančnega premoženja občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015
2. spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2014
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na gorenjskem v letu 2014
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2014
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2013
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2013
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2013
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2012
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2012
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Letni program prodaje Finančnega premoženja občine Cerklje na Gorenjskem
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem
Sprememba in dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Letni program prodaje premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o prodaji občinskega stvarnega premoženja (k.o. Velesovo)
Sklep o prodaji občinskega stvarnega premoženja (k.o. Zg. Brnik)
Sklep o prodaji občinskega stvarnega premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o prodaji občinskega stvarnega premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o brezplačnem prenosu lastništva občinskega stvarnega premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o prodaji občinskega stvarnega premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o prodaji občinskega stvarnega premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o izkazovanju javne koristi
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor