Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Radenci
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci
Sklep o potrditvi mandata članom Občinskega sveta Občine Radenci
Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Radenci
Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Radenci
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinske svetnice
Sklep o sprejetju tehničnega navodila za izvedbo kanalizacijskih priključkov in pogoji priključitve na javno kanalizacijo v občini Radenci
Sklep o seznanitvi občinskega sveta Občine Radenci z idejno rešitvijo izgradnje vvz vrtec Radenci »radenski mehurčki« - za 12, oddelčni vrtec (novogradnja)
Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta občine Radenci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor