Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Obrtne cone - Dobja vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta obrtne cone - Dobja vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone - Dobja vas
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas
Program priprave za zazidalni načrt za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in kolektor na območju Občine Ravne na Koroškem
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas
Spremembe in dopolnitve programa priprave lokacijskega načrta mestnega jedra Raven na Koroškem
Program priprave lokacijskega načrta mestnega jedra Ravne na Koroškem
Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
Spremembe programa priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Kotlje III
Odlok o lokacijskem načrtu adaptacija in rekonstrukcija dovozne ceste JP 850670 v naselju „Breznik“ v Kotljah
Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta kolektorja za potrebe centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne od višine meje občin Prevalje in Ravne v obrtni coni »Dobja vas« do lokacije CČN pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah in centralne čistilne naprave (CČN) občin Prevalje in Ravne pri izlivu Kotuljke/na Dobrijah
Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za dovozno cesto v naselje Breznik v Kotljah
Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za ureditev ceste R1-226/1256 Ravne-Dravograd od KM 0,340 do Km 0,540 na Ravnah s križiščem za naselje Strojna (pri kinu)
Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – Jug
Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Hudopisk
Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Kotlje III
Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za Obrtno cono – Dobja vas
Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
Program priprave za izdelavo zazidalnega načrta za počitniško vas Ivarčko jezero
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor