Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Splošni predpisi
03) Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/
01) Pristojnosti občinskega župana
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLRD-1/
02) Pristojnosti občinske uprave
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLRD-1/
04) Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/
02) Pristojnosti župana
Zakon o stvarnem premoženju države in samooupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/
02) Javni prihodki
01) Prispevki
02) Davki
01) Zakon o davku na nepremičnine /ZDavNepr/
03) Javni odhodki
01) Financiranje države in lokalnih skupnosti (proračuni)
01) Zakon o financiranju občin /ZFO-1/
02) Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS1718/
03) Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 /ZIPRS1819/
02) Javna naročila
01) Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/
02) Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor