Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
02) Varstvo pri delu
03) Zdravstveno varstvo
02) Zakon o Rdečem križu Republike Slovenije /ZRKS/
03) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/
04) Socialno varstvo in zavarovanje
01) Socialno varstvo
01) Zakon o socialnem varstvu /ZSV/
02) Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic /ZPUSP/
03) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev /ZUPJS/
03) Pristojnosti občinske uprave
Loading ...
04) Zakon o pogojih ukrepa za izvedbo odpusta dolgov /ZPIUOD/
02) Invalidi
01) Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov /ZZRZI/
02) Zakon o izenačevanju možnosti invalidov /ZIMI/
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor