New Page 2

Na podlagi določil 30. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30 /2014), župan Občine Dornava objavlja

 

PREKLIC

OBJAVE ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA DO 11-REKREACIJSKO OBMOČJE DORNAVA

 

Preklicujem objavo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora do 11-rekreacijko območje Dornava, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 27/2019, dne 7.6.2019.

 

Številka: 350-007/2019

Datum: 30.9.2019

 

 

Občina Dornava

 

Janko Merc, župan