New Page 1

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Šenčur  (Uradni vestnik Gorenjske,  2/11) in sklepa 9. seje občinskega sveta Občine Šenčur,  z dne 17. 12. 2015  izdajam                   

 

ODREDBO

O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI ŠENČUR ZA LETO 2016

 

1. člen

Ta odredba določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v  letu 2016.

 

2. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v občini Šenčur za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča  znaša  895,23 EUR/m2 .

 

3. člen

Ta odredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2016.

 

Številka: 422-065/2015-1

Datum: 17. 12. 2015

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan