New Page 3

Na podlagi prvega odstavka 110. in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in tretjega odstavka 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno gasilo slovenskih občin, št. 23/2021 - uradno prečiščeno besedilo)

 

RAZPISUJEM

REDNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFJA LOKA

 

1.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bukovica – Bukovščica, Godešič, Kamnitnik, Sv. Lenart – Luša, Log, Reteče – Gorenja vas, Stara Loka – Podlubnik, Sv. Duh, Škofja Loka Mesto, Trata in Zminec se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

 

2.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. septembra 2022.

 

3.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

 

4.

Akt o razpisu volitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 041-0002/2022

Datum: 16. 8. 2022

 

 

Občina Škofja Loka

 

Tine Radinja, župan