New Page 1

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče, objavljenem v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 64/2015, z dne 23.11.2015, je bila ugotovljena napaka pri objavi, zato objavljamo

 

POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ZREČE

 

Za besedilom 158. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče, se doda spodnja tabela:

 

MOEUP

veljavni odlok o PIA

VP3/001, VP3/002-del

Odlok o PUP za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v občini Zreče (Uradni list RS, št. 48/02 in 110/04)

 

Datum: 10.6. 2016

 

 

Uradno glasilo slovenskih občin

 

Uredništvo