New Page 2

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB, 45/2008, 83/2012 in 68/17) in 52. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018) župan Občine Brda

 

RAZPISUJE

REDNE VOLITVE ČLANOV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI IN SVETE VAŠKIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE BRDA

 

1.

Redne volitve v svet Krajevne skupnosti Medana ter svete Vaških skupnosti Biljana, Cerovo, Dobrovo, Fojana, Hum, Kojsko, Kozana, Kožbana, Neblo, Šmartno, Vedrijan, Vipolže, Višnjevik in Vrhovlje se opravijo v nedeljo,  20. novembra 2022.

 

2.

Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

3.

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Brda.

 

Številka: 0410-01/2022-05 

Datum: 21. 7. 2022  

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan