New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11, 24/15) je občinski svet Občine Duplek na svoji 10. seji dne 9.12.2015 sprejel

 

SKLEP

O CENAH UPORABE DVORAN DVORJANE, KORENA, VURBERK IN SP. DUPLEK

 

Cene, sprejete s tem sklepom, se uporabljajo za enkratno uporabo dvoran in veljajo za uporabo največ do 24 ur.

 

Dvorana

Uporaba prostora

Uporaba kuhinje

kurjava

CENA SKUPAJ

Dvorjane

60 €

20 €

20 €

100 €

Korena

160 €

20 €

20 €

200 €

Vurbek

80 €

/

20 €

100 €

Spodnji Duplek

80 €

/

20 €

100 €

 

V primeru uporabe dvorane za potrebe sedmine se cena uporabe obračuna v deležu 50% polne cene. Delež cene za kurjavo se plača, če je potrebno v času uporabe dvorano ogrevati.

Če se dvorana uporablja za prireditev, za katero se prodajajo vstopnice, je cena uporabe 10 % od pobrane vstopnine, če znaša to več kot znaša skupna cena.

 

Izposoja klopi in miz

 

1 komplet: 2 klopi in miza

3€/dan

1klop

0,50 €/na dan

1 miza

2 €/dan

 

Čiščenje prtov:

1 VELIKI PRT

2 €

1 MALI PRT

1,80 €

 

Vse cene vključujejo DDV.

 

Številka: 0323-11/2015-10

Datum: 14. 12. 2015

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan