New Page 1

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 66. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015)

 

RAZPISUJEM

REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

NA OBMOČJU OBČINE PREVALJE

 

1.   Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Holmec, Leše in Šentanel se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

2.   Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 03. september 2018.

 

3.   Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Prevalje.

 

Številka: 041-0001/2018

Datum: 2. 8. 2018

 

 

Občina Prevalje

 

Matija Tasič, župan