New Page 2

Uredništvo Uradnega glasila slovenskih občin objavlja

 

PREKLIC OBJAVE

ODLOKA

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2019

 

ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 22/2019, dne 6.5.2019

 

 

Uradno glasilo slovenskih občin

 

Uredništvo