New Page 2

Na podlagi določil 30. člen Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30 /2014), župan Občine Dornava objavlja

 

PREKLIC

OBJAVE ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DORNAVA, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

Preklicujem objavo Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 24/2019, dne 17.5.2019.

 

Številka: 350-10/2018-4

Datum: 30.9.2019

 

 

Občina Dornava

 

Janko Merc, župan