Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Občina in družba
 

Pridobitev informacije javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V skladu z načelom transparentnosti se lahko vsakdo prosto seznani z vsebino informacij javnega značaja, razen v primeru, da ne obstoji kateri od zakonsko določenih razlogov za zavrnitev dostopa.

 
Pridobitev informacije javnega značaja za ponovno uporabo
Vsakdo, ki želi ponovno uporabiti določene informacije javnega značaja za nepridobitni ali pridobitni namen, lahko le-te pridobi od pristojnega organa občine.
 
Obvestilo o shodu oziroma prireditvi
K prijavi shoda oziroma prireditve mora organizator shoda oziroma prireditve v občine priložiti dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi pisno obvestil občino.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor