Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Pravne fakultete Ljubljana

 

Vabilo na dneve javnega prava:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Sistem javne uprave

 

Avtorji:
prof. dr. Boštjan Brezovnik
prof. dr. Gorazd Trpin
prof. dr. Senko Pličanič

 

Založnik:

Pravna fakulteta Ljubljana

 

Izdajatelj (prodaja):

Knjigarna Pravna - Litteralis d.o.o.


 

Vabimo vas na Dneve javnega prava 2019, ki jih organizira Inštitut za javno upravo s soorganizatorji 12. in 13. junija 2019. Na dnevih bodo predstavljeni prispevki po naslednjih tematskih sklopih:

 

1. dan:

Aktualna vprašanja upravnega postopka (vodja: dr. Erik Kerševan, Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Aktualna vprašanja varstva osebnih podatkov (vodja: Mojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec)

Spodbujanje investicij v občinah (vodja: dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Maribor)

Reforma volilne zakonodaje (vodja: dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Ljubljana)

 

2. dan:

Nova zakonska ureditev koncesije (vodja: dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta Ljubljana)

Aktualna vprašanja urejanja prostora (vodja: dr. Senko Pličanič, Pravna fakulteta Ljubljana)

Pravni okvir plačilnih storitev in konkurenčnost slovenskih finančnih institucij (vodja: Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združeja bank Slovenije - GIZ)

Okrogla miza: Od sistema ravnanja z odpadki do odgovornosti proizvajalca za "celoten življenjski cikel njegovega proizvoda" (vodja: dr. Senko Pličanič, Pravna fakulteta Ljubljana)

 

Več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov po z obrazložitvami po členih:

 

Letni program za kulturo (9., 14. člen ZUJIK)

Odlok o ustanovitvi javnega sklada za kulturo (9., 22. člen ZUJIK)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture (26. člen ZUJIK)

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda na področju kulture (36. člen ZUJIK)

Sklep o razrešitvi direktorja javnega zavoda na področju kulture (37. člen ZUJIK)

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda na področju kulture (38. člen ZUJIK)

Sklep o imenovanju predstavnikov občine v svet javnega zavoda na področju kulture (42. člen ZUJIK)

Sklep o pobudi za ugotovitev javnega interesa države (67. člen ZUJIK)

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za delovanje državnega javnega zavoda za kulturo, ki deluje na območju občine (68. člen ZUJIK)

Sklep o nepremičninah in opremi, ki so namenjene kulturi (70. člen ZUJIK)

Sklep o javnem razpisu za uporabo javne infrastrukture na področju kulture (74. člen ZUJIK)

Sklep o neodplačnem prenosu javne kulturne infrastrukture na drugo osebo javnega prava ali ustanovo (77. člen ZUJIK)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.

 

Na Portalu Lex localis je v okviru kataloga 'Pristojnosti slovenskih občin' objavljenih preko 1.000 vzorcev splošnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki, navodila); posamičnih aktov (vloge, odločbe in drugi osnutki uradnih pisanj) in aktov poslovanja občine (razpisi z razpisnimi dokumentacijami, koncesijske in druge pogodbe). Vsa besedila vzorcev aktov so pripravljena ob upoštevanju Nomotehničnih smernic in obogatena z obrazložitvami po členih.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor