Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Podjetništvo

PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJA)

Gostinec oziroma kmet določi svoj obratovalni čas v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na kateri se opravlja gostinska dejavnost in ga prijavi Občinski upravi občine. Gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih smejo obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.

Pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da lahko zahteva storitev:
Vlogo za izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) poda gostinec oziroma kmet za kmetijo, na kateri se opravlja gostinska dejavnost.

Krajevna pristojnost:

Storitev se izvaja za občanke in občane občine

 

Pristojni organ:

Občinska uprava občine

 

Možni načini oddaje zahteve:

Po pošti ali osebno pri občinski upravi

 

Takse in drugi stroški:

Taksa znaša 22,60 EUR.

 

Pravna podlaga:

Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Vloga za izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor