Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Pogreb in pokop
 

Prijava pokopa upravljavcu pokopališča

Pokop prijavi upravljavu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba.
 
Raztros pepela iz žare na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju
Če to omogoča pogrebni red v občini, se lahko na podlagi izdanega soglasja občinske uprave pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju.
 
Pokop stanovskega predstavnika v grobnico verske skupnosti
Pokop stanovskega predstavnika v grobnico verske skupnosti zunaj pokopališča se lahko opravi s soglasjem občinske uprave.
 
Prekop posmrtnih ostankov pokojnika

Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, je lahko pokojnik izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po predhodnem mnenju najemnika groba. Izkopani posmrtni ostanki se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo. Za prekop pokojnika je potrebno pridobiti dovoljenje občinske uprave.

 
Najem groba
Grob odda v najem upravljavec pokopališča v občini na podlagi najemne pogodbe v skladu s predpisi občine in pokopališkim redom.
 
Postavitev, popravilo, odstranitev spomenika ali drugega nagrobnega obeležja na območju pokopališča
Soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležiij na območju pokopališča v občini daje upravljavec pokopališča v skladu z zakonom in odlokom občine.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor