New Page 4
71

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015 z dne 31. decembra 2015

Naslednja številka Uradnega glasila slovenskih občin bo predvidoma izšla 8. januarja 2015.

KAZALO