Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 76. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) (Uradni list RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl.US:U-I-313/98, 87/2001, 41/2004) je župan imenoval

 

 

Štab civilne zaščite

 

 

1.

 

 

V Štab civilne zaščite se imenujejo:

 

 

1. Franc Stopajnik, Strmec pri Leskovcu 12 pošta Zg. Leskovec,

 

 

2. Roman Cafuta, Sedlašek 3/d , pošta Podlehnik,

 

 

3. Milan Šibila, Tržec 46/b, pošta Videm pri Ptuju,

 

 

4. Slavko Steiner, Sela 27, pošta Lovrenc na dr. polju,

 

 

5. Srečko Primožič, Dravinjski vrh 3/e, pošta Videm pri Ptuju,

 

 

6. Janko Kozel, Zg. Leskovec 11/a, pošta Zg. Leskovec,

 

 

7. Mag. Janez Merc, Trdobojci 26, pošta Zg. Leskovec.

 

 

2.

 

 

Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 846-772-03/2007

 

 

Datum: 22.02.2007

 

 

Župan

 

 

Občine Videm

 

 

Friderik Bračič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor